Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Prikaz Osmog svjetskog susreta obitelji u Philadelphiji, SAD

Ispis E-mail
wmof_philly_2015_pk.jpgOd 22. do 27. rujna 2015. u Philadelephiji, SAD održan je Osmi svjetski susret obitelji u organizaciji tamošnje nadbiskupije i Papinskog vijeæa za obitelj. Na teološko-pastoralnom kongresu koji je trajao od 22. do 25. rujna okupio se rekordan broj sudionika, njih 20.000 iz preko 100 zemalja svijeta. U sklopu svoga apostolskog pohoda SAD-u završnim dogaðanjima susreta (Slavlje obitelji u subotu 26. rujna i sveèana Sveta misa u nedjelju 27. rujna) nazoèio je i papa Franjo. Predstavnik HBK na susretu bio je Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda za život i obitelj.

Osim svakodnevne svete mise, srž programa kongresa èinilo je šest temeljnih izlaganja:

22. 09. - biskup Robert Barron na temu "Živjeti kao slika Božja: stvoreni za radost i ljubav;

23. 09. - kardinal Robert Sarah na temu "Svjetlo obitelji u mraènome svijetu" i prof. Helen Alvaré na temu "Stvarajuæi buduænost: Plodnost kršæanske ljubavi";

24. 09. - supružnici de la Guardia na temu "Božji dar: znaèenje ljudske spolnosti" i kardinal Luis Antonio Tagle "Obitelj: dom za ranjeno srce";

25. 09. - kardinal Seán Patrick O'Malley i pastor Rick Warren na temu "Radost evanðelja života".

Program je, nadalje, sadržavao 75 usporednih izlaganja podijeljenih u 5 blokova izmeðu kojih su sudionici mogli izabrati prema svojim sklonostima i interesima.

Usto, u srijedu 23. rujna naveèer održan je pro-life simpozij, a na kojem se okupilo preko 300 sudonika kako bi èuli uvažene govornike meðu kojima i dr. Alvedu King, neæakinju Martina Luthera Kinga mlaðeg. Uz kongres organizirana su i mnoga kulturna dogaðanja u obliku posebnih muzejskih postava, izložbi i projekcija filmova. Tako je u konferencijskom centru bila postavljena izložba o Bibliji "Verbum Domini", a u èetvrtak 24. rujna uprilièena je cjeloveèernja projekcija filmova iz serijala Humanum nastalim uz prošlogodišnji kongres u Vatikanu o komplementarnosti muškarca i žene.

Uz kongres za odrasle sudionike, usporedno se održavao i sadržajno bogat kongres za mlade i djecu sudionika, za koju je bila organizirana animacija.

U subotu 26. rujna, predstavnici biskupijskih konferencija i drugi uzvanici dobili su prigodu nazoèiti dogaðanju na prostoru iza Dvorane nezavisnosti (eng. Independance Hall). Uvodni program koji je zapoèeo u 12.30 obuhvatio je pozdravne govore, glazbeno-scenske nastupe predstavnika brojnih etnièkih skupina i snažna svjedoèanstva imigranata poput kršæanke iz Sudana Mariam Yahya Ibrahim Ishag, koja je nakon dugotrajnog meðunarodnog pritiska na kraju ipak pošteðena smrtne kazne u svojoj zemlji te potom izbjegla u SAD. U 16.45 Sveti Otac se poticajnim rijeèima obratio okupljenima progovarajuæi o važnosti vjerske slobode i o brizi za imigrante koje je ohrabrio da ne zaborave odakle dolaze i da koriste svoje darove za dobrobit društva koje ih prima.

Nakon toga održano je veæ uobièajeno Slavlje obitelji na kojemu je šest obitelji izreklo svoja svjedoèanstva o tome kako su zadržali vjeru untoè kušnjama poput siromaštva, progona, invalidnosti i politièkih preokreta u matiènim zemljama. Sadržajan program vodio je Mark Wahlberg, glumac i producent koji se nije libio javno posvjedoèiti svoju vjeru. Svoje mjesto u programu dobili su i neki istaknuti pojedinci pa je tako dr. Gianna Emanuela Molla, proèitala dirljivo pismo svoje svete majke upuæeno ocu nedugo prije njezinog preminuæa. Svojim glazbenim umijeæem dogaðanje su obogatili eminenti glazbenici poput svjetski poznatog tenora Andree Bocellija i "kraljice soula" Arethe Franklin, a sve uz pratnju Philadelphijskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem mastra Yannicka Nézeta-Séguina.

Saslušavši svjedoèanstva nazoènima se obratio papa Franjo naglašavajuæi da nebeski Otac nakon grijeha praroditelja nije napustio muškarca i ženu, veæ ih je po svome ljubljenom Sinu u punini vremena otkupio poslavši ga upravo u obitelj. Istaknuo je, nadalje, kako Bog voli svoju ljubav davati otvorenim srcima, a da najviše voli kucati na vrata obitelji i pronaæi one u kojima se èlanovi ljube, koji podižu djecu i pomažu im kroèiti kroz život kako bi stvarali i razvijali društvo istinom, dobrom i ljepotom. Rekao je da je svjestan kako u obiteljima ima problema, ali da se oni nadvladavaju ljubavlju, ponovo podsjeæajuæi da se na završi dan bez da se èlanovi obitelji meðusobno izmire. Naposljetku, pozvao je na zaštitu obitelji, jer o njoj ovisi naša buduænost. Nakon što je Sveti Otac napustio pozornicu nastavio se bogat glazbeno-scenski program koji je zakljuèen velièanstvenim vatrometom nešto poslije 22 sata.

U nedjelju, 27. rujna, na za to odreðenom prostoru (eng. Benjamin Franklin Parkway), nakon sadržajnog uvodnog programa i oduševljenja koje je nastupilo prolaskom papamobila u 16 sati zapoèela je sveèana Sveta misa koju je predslavio papa Franjo. Temeljem misnih èitanja Sveti je Otac izrekao nadahnutu propovijed istièuæi proroštvo, èinjenje malih djela ljubavi u obitelji i prevenciju sablazni, a zakljuèio ju je pozivom svim obiteljima da mjeru ljubavi preispitaju odgovarajuæi na pitanje: "Jeli se u mojoj obitelji vièe ili se govori s ljubavlju i nježnošæu?", moleæi naposljetku da nam Gospodin daruje da svi budemo proroci evanðelja obitelji. Na Svetoj misi nazoèile su i neke obitelji iz hrvatskih katolièkih župa u SAD-u i Kanadi. Nadbiskup Vincenzo Paglia, predsjednik Papinskog vijeæa za obitelj, objavio je na kraju misnog slavlja da æe se iduæi susret održati u Dublinu u Irskoj 2018. godine.

Podrobnije informacije, kao i izabrani video zapisi temeljnih izlaganja i dogaðanja Susreta, mogu se pronaæi na službenoj stranici http://www.worldmeeting2015.org.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png