Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

U Ogulinu održan sastanak povjerenika za obiteljski pastoral

Ispis E-mail

sastanak_povjerenici_030915.jpg

Pod predsjedanjem mons. Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, u pastoralnoj dvorani župe sv. Križa u Ogulinu u èetvrtak 3. rujna 2015. u popodnevnim satima održan je sastanak (nad)biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji.

Naglasak sastanka bio je na vrednovanju Prvog ciklusa obiteljskog pastorala 2013. - 2015. te planiranju iduæeg ciklusa koji æe kulminirati Treæim nacionalnim susretom hrvatskih katolièkih obitelji 2018. u Solinu.

Nakon uvodne molitve i pozdrava biskupa Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, povjerenici su iznijeli svoja kratka izvješæa i vrednovanje Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji u Rijeci odnosno èitavog ciklusa obiteljskog pastorala 2013. - 2015. Naglašena je važnost zadržavanja kontinuiteta i sustavnog razvoja obiteljskog pastorala. Predložena su i moguæa unapreðenja za iduæi ciklus 2016. - 2018. s osobitim naglaskom na potrebu prilagoðavanja i pojednostavljivanja sadržaja kako bi bili što razumljiviji i bliži katolièkim obiteljima u Hrvatskoj, potom potrebu snažnijeg angažmana sveæenika i vjeruèitelja te braènih parova animatora u obraðivanju ponuðenih sadržaja kao i bolju medijsku promidžbu svim raspoloživim kanalima.

Jednoglasno je usvojen prijedlog kako bi bilo prigodno i posve aktualno da iduæi ciklus bude obilježen temom "Oèinstvo i majèinstvo: dva lica roditeljskog poslanja." Za proljeæe 2015. biskup Župan predložio je neke moguæe termine nacionalnih studijskih dana za djelatnike i suradnike obiteljskog pastorala s namjerom da konaèni termin usuglasi s mons. Ðurom Hraniæem, ðakovaèko-osjeèkim nadbiskupom, koji je prihvatio da se studijski dani održe u Osijeku. Dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, ukratko je predstavio još neke toèke od zajednièkog interesa poput skorog održavanja Osmog svjetskog susreta obitelji u Philadelphiji, SAD i održavanju Petog pastoralno-katehetskog kolokvija za sveæenike u Zagrebu 2016. godine. Naposljetku, glede moguænosti organiziranja bdijenja u subotu 3. listopada 2015. uoèi poèetka redovne biskupske sinode o obitelji, dogovoreno je da se to prepusti (nad)biskupijama.

Istog dana naveèer, u 19. 30 sati povjerenici su u dvorani ogulinskoga Puèkog uèilišta imali moguænost sudjelovati na javnoj tribini "Kako osnažiti naše obitelji?". Tribina je bila uprilièena kao uvod u meðunarodni edukacijsko-formacijski struèni skup "Osnaživati obitelji i njezine pomagaèe" za savjetovatelje iz crkvenih braènih i obiteljskih savjetovališta u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini održan 4. i 5. rujna takoðer u Ogulinu u organizaciji Hrvatskog caritasa i Obiteljskog savjetovališta Gospiæko-senjske biskupije.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png