Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Presuda ECHR-a u svezi statusa prekobrojnih zametaka

Ispis E-mail

echr_logo.jpgVeliko vijeæe Europskog suda za ljudska prava (ECHR) 27. kolovoza 2015. donijelo je presudu (br. 46470/11)  u sluèaju Parrillo protiv Italije u svezi statusa prekobrojnih ljudskih zametaka zaèetih in vitro i potom saèuvanih zamrzavanjem, utvrðujuæi da se ljudski zametak ne može svesti pod 'vlasništvo' te da nije došlo do povrede privatnosti privatnog i obiteljskog života podnositeljice tužbe.

Naime, podnositeljica se pozivala na navodno postojanje prava na "svoje" zametaka prigovarajuæi, pritom, na nemoguænost davanja "svojih" embrija u svrhu istraživanja. Nadalje, nevela je povredu prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života, kao i njezina vlasništva nad "svojim" zametcima.

U biti, podnositeljica je dovodila u pitanje pravni status prekobrojnih zametaka prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i talijanskom zakonu (Zakon br. 40/2004) koji zabranjuje uništavanje ljudskih zametaka, pa i u kontekstu znanstvenih istraživanja.

Veliko vijeæe je, glede pitanja imovinskih prava, jednoglasno odbacilo taj prigovor s obrazloženjem da se "ljudski zametak ne može svesti pod 'vlasništvo'", jer nije stvar ili "roba", a glede pitanja povrede privatnosti podnositeljice presudilo je (16 protiv 1) da Italija legitimno može zabraniti uništavanje ljudskih embrija u cilju usklaðivanja s "pravima i slobodama drugih "- pod drugima se ovdje smatraju i ljudski zametci - jer talijanski zakon priznaje svakom ljudskom zametku kvalitetu "subjekta" na jednak naèin kao i roditeljima.

Priopæenje za medije na engleskom jeziku

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png