Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Poslanje Ureda

Poslanje Ureda

Ispis E-mail

Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj u 72. toèki definira kako je zadatak Ureda:

  1. pratiti braène i obiteljske prilike na nacionalnoj razini,

  2. uspostavljati veze s odgovarajuæim uredima na biskupijskoj razini,

  3. predlagati studijske skupove, pastoralne programe kao i potrebne materijale.

Poslanje Ureda HBK za život i obitelj može se, stoga, uoblièiti kao potpora biskupijskim strukturama obiteljskog pastorala u pratnji i skrbi za obitelji u svim razdobljima obiteljskog života. To se, prije svega, ostvaruje dobrim poznavanjem stanja u biskupijama i društvu, a potom kroz razvoj i ponudu kvalitetnih edukativno-formativnih i pastoralnih programa odgovornima za obiteljski pastoral u biskupijama, koordinirajuæi pri tom zajednièka nastojanja u zauzimanju za vrednote života, braka i obitelji u skladu s naukom Crkve.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png