Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Održan struèni skup "Doprinos katolièkih vriæa u evangelizaciji obitelji"

Ispis E-mail

strucni_skup_kat-vrtici_2015.jpgU organizaciji Povjerenstva za predškolski odgoj pri Hrvatskoj konferenciji viših redovnièkih poglavara i poglavarica u prostorijama samostana Bezgrešnog zaèeæa BDM u zagrebaèkoj Dubravi 6. i 7.ožujka 2015. održan je struèni skup za odgojitelje i struène suradnike u katolièkim vrtiæima na temu: „Doprinos katolièkih vrtiæa u evangelizaciji obitelji“. Skup je privukao 95 sudionika iz Hrvatske i BiH.

Tri predavanja i s njima povezane radionice kao i svjedoèanstvo jedne obitelji imali su za cilj pridonijeti boljoj realizaciji zadaæa Godišnjeg plana i programa rada te osnažiti sudionike za kvalitetniji rad s obiteljima djece koje pohaðaju katolièke vrtiæe.

U petak skup je zapoèeo zajednièkom Molitvom veèernje nakon èega je uslijedilo predavanje dr. Antona Tamaruta naslovljeno Evanðelje obitelji. Dr. Tamarut je nadahnuto potaknuo sudionike na promišljanje o proroèkoj, sveæenièkoj i kraljevskoj dimenziji obiteljskog života naglašavajuæi da obitelj, kao "kuænu crkvu", obilježava uzajamnost i zajedništvo u službi.

strucni_skup_kat-vrtici_2015_2.jpg

 

 

 

 

Nakon prigodne uvodne molitve u subotu ujutro dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, svojim je predavanjem oduševio sudionike ukazujuæi na obzore nade za obitelji u Hrvatskoj te što katolièki vrtiæi mogu èiniti u širenju tih obzora. Slikovito je predstavio korake koje je u tom kontekstu potrebno uèiniti te pozvao sudionike da i sami uoèavaju obzore nade kako bi o njima mogli govoriti i prema njima usmjerivati obitelji djece koja su im povjerena. U kratkoj raspravi svoja su promišljanja iznijele i neke sudionice, a pojavile su se i ideje moguæih projekata.

Na to se izvrsno nadovezalo predavanje s. Gordana Igrec o doprinosu redovništva u pastoralu obitelji u kojem je istaknula važnost reciproènog odnosa obitelji i redovnièke zajednice. Progovorila je, nadalje, o ulozi pastorala obitelji u životu župe, moguænostima djelovanja istoga kao i o izazovima redovništva danas posebice kroz prizmu društveno-kulturnih promjena. Svoje predavanje završila je sintagmom: Biti svjedok, nositelj i poslužitelj života , a odgoj u katolièkim vrtiæima izravan je put evangelizacije.

Nakon predavanja održane su èetiri pedagoške radionice koje su još više produbile temu skupa i odgojiteljima ponudile nova znanja i vještine:

1. Komunikacija u obitelji (Dubravka Nikšiæ Kreber, psiholog)

2. Autentiènost sv. Anðele Merièi u suvremenoj obitelji

3. Autentiènost bl. Marija Petkoviæ u suvremenoj obitelji

4. Tradicijske igre djece rane i predškolske dobi (DV Svete Male Terezije i DV Cvjetnjak )

Snažan dojam ostavilo je i svjedoèanstvo obitelji Ivankoviæ èija djeca pohaðaju katolièki vrtiæ. Njihova razmišljanja glede oèekivanja i postignuæa u odgoju njihove djece u vrtiæu dala su korisne informacije što jest i što bi trebao biti katolièki vrtiæ. Naglasak su stavili na duhovno dobro svoje djece i na sigurnost da za njihovu djecu sestre mole.

Skup je završio kratkim prikazima odgojnih naèela pojedinih utemeljitelja redovnièkih zajednica i njihov doprinos u odgojnom radu s djecom predškolske dobi. Bilo je zanimljivo upoznati karizme razlièitih redovnièkih zajednica i skupljati to blago koje je pohranjeno u svakoj zajednici. Niknula je i ideja kako bi bilo vrijedno i korisno u godini posveæenog života, malo jaèe otvoriti te škrinjice odgojnog blaga i zajednièki se u odgoju nadahnjivati odgojnim naèelima pojedinih utemeljitelja za dobrobit djece i njihovih obitelji.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png