Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Humanum: meðunarodni kolokvij o komplementarnosti muškarca i žene

Ispis E-mail
humanum.jpg

Od 17. do 19. studenog u Vatikanu æe se održati meðunarodni kolokvij o komplementarnosti muškarca i žene. Na kolokviju æe se okupiti istaknute osobe i struènjaci iz razlièitih religija kako bi propitivali odnos izmeðu muškarca i žene te ponovo ukazali na njegovu ljepotu u cilju potpore i oživljavanja braka i obiteljskog života za procvat ljudskoga društva. Podrobnije na mrežnim stranicima Humanum.it

Uz predavanja struènjaka program predviða projekcije filmova te svjedoèanstva koji æe sudionici iznijeti iz mudrosti svoje vjerske tradicije i kulturnih iskustava potvrðujuæi snagu i životnost komplementarnosti muškarca i žene.

Kolokvij podupire Kongregacija na nauk vjere kao i Papinsko vijeæe za obitelj, Papinsko vijeæe za meðureligijski dijalog i Papinsko vijeæe za promicanje jedinstva kršæana. Želja je organizatora da kolokvij bude katalizator za kreativni govor i projekte, kao i za globalnu solidarnost, u radu na jaèanju braènog odnosa kako za dobro samih supružnika tako i za dobro svih koji o njima ovise.  

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png