Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Sastanak povjerenika - 2. nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji

Ispis E-mail
logo_banner_web.jpgSastanak (nad)biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji pod predsjedanjem krèkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, održan je u èetvrtak 30. listopada 2014. ujutro u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Nosiva toèka sastanka bila je vezana uz Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji.

Nakon molitve i uvodnih rijeèi mons. Župana povjerenici su iznijeli kratka izvješæa o (nad)biskupijskim danima obitelji održanima od prethodnog sastanka (Požeška biskupija 15. kolovoza, Zadarska nadbiskupija 20. rujna, Splitsko-makarska nadbiskupija 21. rujna, Bjelovarsko-križevaèka 27. rujna i Sisaèka biskupija 11. listopada) odnosno o tijeku priprema u onima u kojima koje se još imaju održati (Varaždinska 30. studenog 2014. i Dubrovaèka 7. veljaèe 2015.). Biskup Župan izrazio je svoje zadovoljstvo što æe veæ u ovom prvom ciklusu obiteljskog pastorala biti održani takvi susreti odnosno dani obitelji u gotovo svim nad/biskupijama.

Nosiva toèka sastanka bila je vezana uz Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji. U uvodu je biskup Župan naglasio važnost priprave koju bi se uz zalaganje povjerenika trebalo spustiti na razinu župa i obiteljskih zajednica èije je osnivanje potaknuo. Dr. Petar-Krešimir Hodžiæ voditelj Ureda HBK za život i obitelj, zatim je ukratko izvijestio što je do sada uèinjeno na tom planu predstavivši pritom Priruènik za pripravu i molitvenu karticu koje su izašle iz tiska te najavivši kako su pripremi još letak i plakat. Naglasio je kako æe svi materijali biti dostupni na mrežnoj stranici Susreta koja je u izradi.

Kao glavne toèke hoda prema susretu naveo je blagdan Svete obitelji 28. prosinca 2014. uz koji se vezuje projekt "Nazaretska kuæica" i Dan života 1. veljaèe 2015. uz koji je vezan sveèani unos Zavjetne spomen svijeæe hrvatskih katolièkih obitelji u Rijeèku katedralu. Spomenuo je i prijedlog održavanja veèernjeg programa u Trsatkom Svetištu na uoènicu Susreta u subotu 18. travnja. Mons. Župan upoznao je povjerenike sa sastavnicama programa i nekim detaljima veznim uz euharistijsko slavlje na sâm dan Susreta u nedjelju 19. travnja 2015.

U nastavku je dr. Hodžiæ podrobnije predstavio projekt "Nazaretska kuæica" koji ima za cilj potaknuti što veæi broj vjernièkih obitelji da zajednièki bojaju i složu kuæicu od 10. do 28. prosinca, prema uzoru na onu Svete obitelji, obraðujuæi stožerne i bogoslovne kreposti te deset Božjih zapovijedi. Istaknuo je veæ uspostavljenu suradnju s mjeseènikom MAK te s katolièkim vrtiæima. Iznio je i neke prijedloge kako bi se projekt mogao provesti u župama, a osobito u radu s prvoprièesnicima. Povjerenici su iznijeli svoja zapažanja i iznijeli neke praktiène prijedloge spominjuæi važnost ukljuèivanja vjerouèitelja u projekt.

Naposljetku, povjerenici su obaviješteni i o novostima vezanim za Osmi svjetski susret obitelji koji æe se održati od 22. - 27. rujna 2015. u Philadelphiji, SAD. Naèelno su razmotrene moguænosti sudjelovanja hrvatske delegacije kao i sudjelovanja obitelji hrvatske inozemne pastve sa sjevernoamerièkog kontinenta.

Po završetku susreta povjerenici su preuzeli priruènike i molitvene kartice kako bi ih pravovremeno mogli podijeliti u svojim nad/biskupijama.

  
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png