Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Papa Franjo sa zaruènicima na Valentinovo

Ispis E-mail

sanvalentino_min.jpgViše od dvadeset tisuæa parova zaruènika oèekuje se u petak 14. Veljaèe na Trgu sv. Petra, gdje æe se, u organizaciji Papinskog vijeæa za obitelj, susresti s papom Franjom. Prema informacijama objavljenim na mrežnim stranicama Vijeæa zaruènici dolaze iz 28 zemalja diljem svijeta, a ono što im je zajednièko jest èinjenica da su se odluèili vjenèati u narednim mjesecima. Iz Hrvatske se na hodoèašæe i susret sa Svetim Ocem uputilo 30 parova u pratnji vodièa, sveæenika te braènog para.

Kako je i najavljeno susret zapoèinje u 11:00 sati. Vrijeme do dolaska Svetog Oca zaruènici æe provesti prisjeæajuæi se bitnih faza svoje ljubavi kroz svjedoèenja, pjesme i glazbu. U 12:00 sati ,Sveti Otac æe stiæi na Trg i razgovarati s tri para zaruènika odgovarajuæi na pitanja o poteškoæama do kojih dolazi prilikom donošenja konaène odluke o sklapanju ženidbe, o kvaliteti kršæanske obitelji te o tome koji stil slavljenja sakramenta ženidbe izabrati.

Audijencija æe završiti u molitvenom ozraèju buduæi da je za tu prigodu sastavljena posebna molitva, a Sveti Otac zaruènicima æe udijeliti svoj blagoslov. Nazoèni zaruènici dobit æe i poseban dar za svoje vjenèanje.

Cijeli dogaðaj (od 11.00 do 13.00) emitirati æe se uživo na Radio Vatikanu (pod Vatican Agenda) kao i preko Vatikanskog televizijskog centra (CTV) te drugih televizijskih mreža.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png