Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Nadati se protiv svake nade

Ispis E-mail

biskup_zupan.jpgPoruka predsjednika Vijeæa Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj krèkoga biskupa Valtera Župana za XIX. dan života, 2. veljaèe 2014.

Ekonomske prilike u mnogim zemljama svijeta i Europske unije ne ulijevaju roditeljima sigurnost za buduænost djece. U Hrvatskoj nezaposlenost nezaustavljivo raste, a mladi kadrovi sa tek završenim školovanjem vide kao jedino rješenje svoje egzistencije odlazak u inozemstvo. Zemlja koja ih je uz velike troškove othranila i školovala sada ih definitivno gubi i kao gotove struènjake bespovratno prepušta drugima. Ima naslova u medijima koji kao da sugeriraju takav slijed dogaðaja. To ide u prilog rastakanju i nestajanju našega nacionalnog biæa, što se èini kao da mnogi priželjkuju. Jesmo li dakle neminovno osuðeni na nestajanje?

Neke su zemlje obiteljskom politikom i beneficijama prema obiteljima donekle podigle stopu nataliteta, ali pak ne dovoljno. To dokazuje da standard nije iskljuèivo mjerilo opredjeljenja za život što vrlo jasno pokazuju zemlje s pristojnim životnim uvjetima.

Poznati su planovi za smanjenje svjetskog stanovništva i k tom su cilju usmjerene financijske i ekonomske raèunice te projekti svjetskih moænika. Veliku ulogu u tome ima zakonodavstvo, farmaceutika i obrazovanje. Ogromne su sile i sredstva velikom upornošæu i arogancijom upregnute u borbu protiv života. To je uistinu borba Golijata i Davida. Da bi se ta borba protiv prirodnog naèina zaèeæa i raðanja života zamaskirala, velika se sredstva ulažu u pokušaje da se do života doðe u umjetnim uvjetima i to se prikazuje kao vrhunsko humano nastojanje. Poznato nam je takoðer da se ti planovi ostvaruju uz bezobzirna kršenja Božjih zapovijedi i grijehe protiv života ljudi. Bilo bi opasno pomiriti se s takvim planovima. Što nam preostaje?

Ima pobjeda koja pobjeðuje svijet i sve što je Bogu protivno. To je naša vjera. Oni koji svoje odluke temelje iskljuèivo na Božjoj vjernosti i njegovoj providnosti i ni na kojoj drugoj raèunici, u stanju su iskusiti da ondje gdje nema nikakve nade dolazi rješenje. Abraham je Bogu povjerovao ono što nije bilo moguæe ni po kakvom prirodnom zakonu i za što nije postojala nikakva nada. Vjerovao je Bogu koji èini da bude i ono što nije. I Bog je zaista uèinio ono što je bilo nemoguæe: u starosti je dobio sina Izaka (usp. Post 17, 1-19). "Ta Bogu ništa nije nemoguæe" (Lk 1, 37), rekao je anðeo Mariji govoreæi o tome da je starica Elizabeta zaèela i da æe Marija kao djevica roditi sina. Ako budemo sposobni vjerovati Bogu protiv svake nade i usprkos svim èinjenicama, izazvat æemo Boga da nam uèini i ono što je nemoguæe. To je sigurnije od svake sigurnosti!

U Krku, na Bogojavljenje, 6. sijeènja 2014.

Mons. Valter Župan, krèki biskup

Predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelj

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png