Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Globalni dan roditelja 2013.

Ispis E-mail

un_logo.jpgOpæa skupština Ujedinjenih naroda je 17. rujna 2012. donošenjem rezolucije A/RES/66/292 proglasila novi meðunarodni dan: Globalni dan roditelja koji æe se obilježavati 1. lipnja svake godine svake godine u èast roditelje u cijelom svijetu. Rezolucija je usvojena na inicijativu Nassira Abdulaziz Al-Nassera, prethodnog predsjednika Glavne skupštine iz Katara, a taj dan veæ je uvršten u službeni kalendar UN-a za 2013.

Generalna skupština "priznaje da je obitelj imala najveæu odgovornost za odgoj i zaštitu djece. Skupština poziva sve zemlje èlanice da proslave Dan u punom partnerstvu s civilnim društvom, posebice udrugama koje ukljuèuje mlade ljude i djecu."

Takoðer, tom se rezolucijom ne prepoznaju iskljuèivo roditelji, veæ se, kao što su je to izrijekom navedeno, "posredno odaje priznanje naporima u poticanju roditeljskog obrazovanja i potrebi da se roditeljima pruži potpora radi opæe dobrobiti obitelji."

Glavni naglasci rezolucije A/RES/66/292.

Opæa skupština:

  1. Odluèuje proglasiti 1. lipnja Globalnim danom roditelja, kojega se ima godišnje oblježavati u èast roditelja u cijelom svijetu;

  2. Poziva države èlanice da proslave Globalni dan roditelja u punom partnerstvu s civilnim društvom, posebice udrugama koje ukljuèuje mlade ljude i djecu;

  3. Traži od Generalnog tajnika da na donesenu rezoluciju skrene pozornost svim državama èlanicama, organizacijama u sustavu Ujedinjenih naroda kao i organizacija civilnog društva kako bi je mogli primjereno obdržavati.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png