Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Održan studijski dan za djelatnike i suradnike obiteljskog pastorala

Ispis E-mail

U petak 9. ožujka 2007. povodom pete obljetnice svog djelovanja, Ured HBK za obitelj organizirao je studijski dan za djelatnike i suradnike u obiteljskom pastoralu na temu «Sebedarje i suradnja pastoralnih djelatnika i suradnika u strukturalnom i strategijskom razvoju obiteljskog pastorala». Plenarni segmenti studijskog dana održani su u velikoj dvorani Filozofskog fakulteta Družbe Isusove na Jordanovcu u Zagrebu, a popodnevni radionički dio u dvoranama pri tamošnjoj župi Bezgrešnog Srca Marijina. Pozivu se odazvalo, i na studijskom danu sudjelovalo, šezdesetak osoba iz jedanaest hrvatskih biskupija među kojima članovi Vijeća HBK za obitelj, djelatnici (nad)biskupijskih ureda za pastoral braka i obitelji, (nad)biskupijski povjerenici za pastoral braka i obitelji, biskupijski predstavnici u pastoralu priprave za brak te posliježenidbenom pastoralu, savjetodavci iz crkvenih bračno-obiteljskih savjetovališta, pastoralni teolozi te osobe koje su prošle ili prolaze neku stručnu formaciju iz obiteljskog pastorala. Svoje predstavnike nisu imali samo Dubrovačka, Hvarsko-bračko-viška i Požeška biskupija.

U prvom dijelu studijskog dana domaćin, dr. Petar-Krešimir Hodžić, voditelj Ureda HBK za obitelj, prigodnim riječima pozdravio je nazočne, a potom se sudionicima obratio mons. dr. Valentin Pozaića, pomoćni biskup zagrebački, pozdravivši skup u ime Hrvatske biskupske konferencije i uzoritog kardinala Josipa Bozanića. Gđa. Ana Volarić-Mršić, tajnica Vijeća HBK za obitelj, pročitala je poticajnu pozdravnu poruku krčkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika Vijeća HBK za obitelj, a mr. p. Jure Bosančić, S. J., prvi predstojnik Ureda, ukratko je izložio uvjete nastanka i dosadašnje djelovanje Ureda.

Nakon uvodnih riječi i pozdrava dr. Hodžić je predstavio strukturu i ukazao na sadržaje web-stranice Ureda HBK za obitelj (obitelj.hkb.hr), koja je osmišljena i izrađena u suradnji s tvrtkom A-WEB iz Pule. Stranicu obilježava geslo: »Na strani života, braka i obitelji», a priređena je da bude izvor informacija i pomoć djelatnicima i suradnicima u obiteljskom pastoralu, ali i svim onima koji se zauzimaju za život , brak i obitelj. Posebno je objašnjen logo stranice koji u pozadini ima obris karte Hrvatske, a u prvom planu stilizirani likovi muškarca, žene i djeteta oblikuju kuću koja, s pleternim križem u vrhu, simbolizira «kućnu Crkvu», kako je obitelj nazvana na II. Vatikanskom saboru.

U nastavku jutarnjeg dijela studijskog dana dva temeljna izlaganja održao je, uvaženi gost iz Italije, mons. Sergio Nicolli, predstojnik Ureda za obiteljski pastoral Talijanske biskupske konferencije koji je, zajedno s tajnicom Ureda gđom. Ombrettom Pachiarini, došao u Hrvatsku uzveličati obilježavanje pete obljetnice Ureda HBK za obitelj.

Okosnicu za prvo izlaganje na temu «Obitelji vjeruj u ono što jesi!» mons. Nicolli pronašao je u riječima pape Ivana Pavla II izgovorenih 21. listopada 2001. prilikom proglašenja blaženim bračnih drugova Luigija i Marie Beltrame Quattrocchi. Time se papa nadovezao na svoje riječi iz apostolske pobudnice Obiteljska zajednica (Familiaris Consortio) gdje je napisao: «Obitelji postani ono što jesi!», jer da bi obitelj postalo ono što jest prvo je potrebno da u to povjeruje sama obitelj. Uz to, mons. Nicolli, također je izrazio nužnost da u to povjeruje i Crkva. Naime, rekao je kako obiteljski pastoral bez svjedočkog sudjelovanja supružnika i obitelji, a osobito onih primjereno pripremljenih i formiranih, je poput hodanja na jednoj nozi te da time obiteljski pastoral biva osiromašen i necjelovit.

Mons. Nicolli progovorio je u početku svog izlaganja kako su talijanski biskupi u Direktoriju za obiteljski pastoral ustvrdili da Crkva «ima neposrednu odgovornost naviještati, slaviti i služiti autentičnom «Evanđelju braka i obitelji» koje ima dvostruko značenje prvo u Božjem «radosnom naviještaju» o ljudskoj ljubavi, braku i obitelji, a drugo u tome da brak i obitelj kada se odvijaju prema Božjoj namisli predstavljaju «radosnu vijest» za čitav svijet i čovjeka današnjice. U središnjem dijelu svog izlaganja mons. Nicolli prikazao je obitelj kao podloga za razvoj osobe, za društvene promjene, a posebice se zadržao na tome kako je obitelj vrijedan izvor za poslanje Crkve. Potom je objasnio pojam i smisao izričaja da je obitelj «ikona Trojstva». U završnom dijelu dotaknuo se ženidbe kao sakramenta, koji uz sakrament svetog reda, daje posebnu milost za osobito poslanje u Crkvi u službi izgradnje Božjeg naroda. U tom kontekstu izdvojio je novi obrednik vjenčanja, koji se u Italiji primjenjuje od studenog 2004. godine, a u kojemu se u više izričaja ističe kako sakrament ženidbe nije samo dar mladencima već i čitavoj zajednici. Naglasio je, također, kako obitelj nije samo objekt obiteljskog pastorala, kao što se to prije shvaćalo, već njegov istinski subjekt te da su, uz svećenike i osobe posvećenog života, supružnici odnosno obitelji pozvane biti i njegovim ključnim nositeljem svjedočeći i djelujući u duhu sebedarja, suradnje i zajedništva. Upravo na tom tragu, svoje prvo izlaganje završio je citiravši dio teksta iz zaključka pobudnice Obiteljska zajednica, u kojem papa Ivan Pavao II poziva sve kršćane da srdačno i odvažno surađuju sa svim ljudima dobre koji imaju odgovornosti u služenju obitelji. Nakon izlaganja uslijedila su pitanja sudionika koji su izrazili i svoje oduševljenje onim što su čuli.

Prvo izlaganje stvorilo je potku onom drugom, koje je mons. Nicolli naslovio «Strukture i sastavnice obiteljskog pastorala». To izlaganje bilo je više praktične naravi, budući da ga je monsinjor utemeljio je osobnom iskustvu devetnaestogodišnjeg rada u matičnoj biskupiji Trento, ali i iskustva petogodišnjeg vođenja Nacionalnog ureda za obiteljski patoral kao i onog akumuliranog iskustva svojih predšasnika na toj poziciji. Prikazao koje sve strukture obiteljskog pastorala, slijedom četrdesetogodišnjeg razvoja, trenutno postoje u Italiji na nacionalnoj, regionalnoj, biskupijskoj, međužupnoj i župnoj razini. Osim «institucionalnih» struktura Crkve u Italiji, izdvojio je i neke druge poput dviju organizacija obiteljskih savjetodavaca kršćanskog nadahnuća, mreže centara za prirodnu regulaciju plodnosti te mreže centara za život, koji su s Crkvom usko povezane, ali djeluje kao građanske organizacije.

Izlaganje je nastavio prikazom sastavnica obiteljskog pastorala u Italiji obuhvaćajući sva najvažnija područja djelovanja od odgoja adolescenata i mladih za ljubav, priprave zaručnika za brak i obitelj, slavljenja ženidbe, praćenja mladih supružnika i roditelja, bračne i obiteljske duhovnosti, te posebne i specifične pastoralne skrbi koja se posvećuje brakovima i obiteljima u teškoćama i neregularnim situacijama. Mons. Nicolli istaknuo je kako se obiteljski pastoral ne može i ne smije svesti samo na pripravu za brak odnosno zaručničke tečajeve, iako je to njegova značajna sastavnica i vrijedna polazna točka od koje se prije dvadesetak godina krenulo i u Italiji. Spomenuo je i suradnju Ureda za obiteljski pastoral s drugim uredima i pastoralnim strukturama Talijanske biskupske konferencije, kao i slična iskustava na razini regija i biskupija, koja već donose dobre plodove poput suradnje s pastoralom mladih, pastoralom zvanja te katehetskim strukturama koje se međusobno prirodno nadopunjavaju. Ovaj dio predavanja imao je osobitu vrijednost za organizatora i sudionike studijskog dana, budući da su neka područje u Hrvatskoj već donekle razvijena (npr. zaručnički tečajevi, obiteljske škole), s nekima se tek sustavno započelo (npr. praćenje mladih supružnika u Riječkoj nadbiskupiji, crkveno-bračno obiteljska savjetovališta), a neka još nisu zaživjela u dovoljnoj mjeri. Iskustva u rješavanju pojedinih problema te primjeri uspjeha predstavljaju nadahnuće i poticaj svima koji se darivaju i djeluju u obiteljskom pastoralu, pa je zato i jedan dio web-stranice Ureda posvećen razmjeni iskustava i uspjeha u obiteljskom pastoralu.

Naposljetku, predavač je ustvrdio kako nema sustavnog i strategijskoj razvoja obiteljskog pastorala bez ciljane i ozbiljne formacije djelatnika i suradnika kako kršćanskih supružnika tako i svećenika te drugih osoba posvećenog života. Na tragu toga talijanski Ured za obiteljski pastoral pokrenuo je niz inicijativa na nacionalnoj razini, a uočavaju se kvantitativni i kvalitativni pomaci u pojedinim njihovim regijama i biskupijama, jer je posljednjih godina sve veći broj osoba koji su završili neku od ponuđenih formacija iz obiteljskog pastorala. Naznačio je kako talijanske biskupije u zadnje vrijeme ulažu značajna sredstava u takvu formaciju. Monsinjor Nicolli posebno je istaknuo suradnju Ureda s Papinskim institutom za studij braka i obitelji Ivan Pavao II u Rimu glede organizacije dva takva programa edukacije i formacije: Master i Corso Estivo, predstavljenih u prigodnom deplianu i DVD-u, primjerak kojih su on i njegova tajnica donijeli za sve sudionike studijskog dana. Svoje drugo izlaganje zaključio je riječima da ne treba preko noći očekivati velike pomake i uspjehe, već da se, uz dobro planiranje, valja radovati malim koracima napretka, koji su mogući uz Božju pomoć i zalaganje svih onih pozvanih na zauzimanje u tom važnom i odgovornom pastoralu. Sudionici su svojim pitanjima

U popodnevnom dijelu programa sudionici su se, prema području svog interesa, rasporedili u tri skupine (radionice) svaka s naglaskom na pojedinoj sastavnici obiteljskog pastorala. Tako je u prvoj skupini naglasak bio na pastoralu priprave za brak, u drugoj na posliježenidbenom pastoralu, a u trećoj na pastoralu brakova i obitelji u teškoćama i neregularnim situacijama. Zadatak pojedine skupine bio je razmotriti odgovarajuća poglavlja talijanskog upitnika za prikaz stanja u obiteljskom pastoralu, kojeg je talijanski Ured, sa svojim Savjetom i drugim strukturama 2003. godine, priredio za prikupljanje informacije i prijedloga o obiteljskom pastoralu deset godina nakon objavljivanja talijanskog Direktorija za obiteljski pastoral. Svaka skupina trebala je utvrditi koja pitanja bi se mogla nepromijenjena zadržati, koja izbaciti, te uz to konkretno predložiti koja bi se pitanja i na koji način mogla izmijeniti, a koja nadodati kako bi se upitnik što bolje prilagodio hrvatskim uvjetima i situaciji u obiteljskom pastoralu kod nas.

Zaključak studijskog dana mogao bi se sažeti u činjenicu da će stvaran prikaz trenutnog stanja u obiteljskom pastoralu, pet godina nakon hrvatskog Direktorija za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj objavljenog 2002. godine, zasigurno predstavljati najbolji oslonac svakom pastoralnom planiranju i budućem djelovanju. U tom kontekstu Ureda HBK za obitelj nastavit će predano djelovati u skladu sa svojim poslanjem i zadaćama određenim spomenutim Direktorijem.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png