Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

"Demografija i obitelj" glavna tema plenarnog zasjednja CCEE

Ispis E-mail
 logo CCEEIduæe plenarno zasjedanje Vijeæa europskih biskupskih konferencija (CCEE) održat æe se u Nadbiskupskom pastoralnom institutu Zagrebu od 30. rujna do 3. listopada 2010. na temu „Demografija i obitelj u Europi“ (izvještaj s konferencije za novinare održane u petak 24. rujna u Tajništvu HBK donosi IKA )

U svrhu odreðivanja uloge obitelji u europskom društvu s obzirom na demografske trendove, politike u korist obitelji u pojedinim državama i pastoralni rad koji poduzima Katolièka crkva, CCEE je proveo istraživanje meðu biskupskim konferencijama.

Na taj su naèin prikupljene informacije glede demografskih kretanja, nataliteta, odnosa izmeðu imigracije i lokalnog rasta, upliva demografskih promjena na obiteljski život, rad i socijalnu skrb; kao i one o programima posvajanja, zakonima, specifiènim politikama i programima koji podupiru obitelji s brojnijom djecom te ustavnim definicijama obitelji.

Istraživanje æe sudionicama plenarnog zasjedanje poslužiti kao podloga za razmatranje o mjerama koje su u tijeku te za perspektive koje æe Crkva usvojiti za iduæih nekoliko godina imajuæi na umu ekonomske, društvene i kulturalne posljedice

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png