Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Utemeljen Hrvatski savez za život

Ispis E-mail
prisega_cro-vita_duznosnika.jpgU subotu, 12. prosinca 2009., na blagdan BDM Gospe Guadalupske, zaštitnice života, pri zagrebaèkom samostanu franjevaca kapucina na Svetom Duhu utemeljen je Hrvatski savez za život (CRO-VITA), kao savez udruga s temeljnim ciljem nacionalne koordinacije zajednièkih napora udruženih èlanova u zauzimanju za život.

Osnivaèkoj skupštini Saveza prethodio je molitveno-sakramentalni program za život kojega veæ tradicionalno u Zagrebu organizira Hrvatsko katolièko lijeènièko društvo. Program je zapoèeo u 18.30 sati klanjanjem pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, a potom je u 19.00 sati uslijedila sv. Misa, koju je kao i klanjanje, predvodio fra Josip Blaževiæ.

Na osnivaèkoj skupštini okupili su se predstavnici udruga, pokreta i zajednica kako bi udruživanjem u Savez stvorili preduvjete organiziranijem, koordiniranijem i sveobuhvatnijem djelovanju u civilnom društvu poglavito u zaštiti prava na život svakom ljudskom biæu i zauzimanju za svaki ljudski život od zaèeæa do naravne smrti.

Ciljevi i djelatnosti Hrvatskog saveza za život, kao i pristup bioetièkim pitanjima, temelje se na naravnim moralnim zakonima odnosno dosljednoj primjeni naèela istine, ljubavi, pravednosti, poštenja, dobrote i konstruktivnosti na svim podruèjima koja se tièu zaštite ljudskog života, ali i dostojanstva ljudske spolnosti i raðanja te dostojanstva braka i obitelji.

Deset udruga ispunilo je uvjete za pristup u redovno èlanstvo, a još 10-tak udruga najavilo je pristupanje bilo u redovno bilo u pridruženo èlanstvo, èim za to stvore pravne preduvjete promjenama svojih statuta i održavanjem sjednica na kojima smjeraju donijeti odluku o pristupanju.

U uvodu radnom dijelu Skupštine nazoène je pozdravio dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za obitelj, istaknuvši svoju osobnu radost i povijesnu dimenziju toga dogaðaja. Dr. Hodžiæ proèitao je i pismo ohrabrenja krèkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika vijeæa HBK za obitelj, koji je pozdravljajuæi i blagoslivljajuæi okupljene, Savezu zaželio da „bude pun životnosti i strpljive prodornosti u promicanju svih vrednota koje æe doprinijeti da i naš narod uživa život 'u izobilju'."

Nakon usvajanja Statuta jednoglasno su potvrðeni predloženici u tijela Saveza: peteroèlano predsjedništvo na èelu s predsjednicom prof. dr. sci. Jasenka Markeljeviæ, dr. med. i dopredsjednikom, specijalistom pedijatrije Šimom Papariæem, dr.med. i troèlani nadzorni odbor, a za izvršnu voditeljicu izabrana je gospodièna Lidija Fodor, doktorandica bioetike. Osobito dojmljiva bila je ceremonija uvoðenja novih dužnosnika u sklopu koje su zajedno sa svima okupljenima izrekli Prisegu branitelja života.

Plan i program rada Saveza, kojega je predstavila novoizabrana predsjednica, osim strukturalno-organizacijske sastavnice obuhvaæa pet osnovnih smjerova djelovanja: edukacija i izdavaštvo; struèno-znanstveni; konkretno zauzimanje za život poput pružanja razlièitih usluga i osnivanja savjetovališta; organiziranje i koordiniranje udruga koje se zauzimaju za razlièite skupine potrebitih osoba te duhovno-molitveni koji bi, uspostavom uèinkovite molitvene mreže, trebao biti potpora svemu. Uspostavljena je i radna skupina za obilježavanje Dana života 2010.

Na kraju okupljenima se obratio g. Marek Michalèík, izvršni direktor slovaèkog Foruma života, iznijevši kratak prikaz toga Foruma koji djeluje od 2003. godine i trenutno ima 37 udruga èlanica. Zaželjevši uspješan razvoj Hrvatskom savezu za život, istaknuo je brojne sliènosti hrvatskog i slovaèkog naroda te potrebu tješnje suradnje dviju nacionalnih krovnih organizacija u promicanju i zaštiti života, braka i obitelji.

Program je zakljuèen zahvalom svima onima koji su doprinijeli utemeljenju Hrvatskog saveza za život, a druženje se nastavilo uz prigodan domjenak kojega je za ovu prigodu darovala vlasnica restorana Marijino zvono, postavši tako prva èlanica Mreže prijatelja života koju Savez pokreæe.
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png