Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Prvi spomenik neroðenoj i nevinoj djeèici u Hrvatskoj

Ispis E-mail

spomenik_karlovac.jpeg

„Milosrdni Isuse oprosti nam  za neroðenu i nevinu djeèicu koja više nisu s nama". Natpis je to ispod prvog spomenika neroðenoj i nevinoj djeèici u Hrvatskoj, koji je u ponedjeljak, 5. listopada, na dan sv. Faustine Kowalske, sveèano otkriven i blagoslovljen na karlovaèkom groblju Jamadol. Spomenik je izradio kipar Franjo Haramina, a otkrio ga je karlovaèki gradonaèelnik g. Damir Jeliæ. U nazoènosti kolega sveæenika pred okupljenim mnoštvom obred blagoslova predvodio je dekan Karlovaèkog dekanata vlè. Ferdinand Vražiæ.

Pozivu na sudjelovanje odazvao se veæi broj sveæenika, a dogaðaj je okupio i mnoštvo u kojem valja istaknuti nazoènost èlanova gradskog poglavarstva Grada Karlovca predvoðenih gradonaèelnikom i dvoje dogradonaèelnika.

Nositelji ideje postavljanja spomenika su Centar za neroðene „Betlehem" i Udruga za promicanje vrijednosti i poštivanje dara života „Gabrijel". Projekt je uspješno priveden kraju zahvaljujuæi pomoæi brojnih dobroèinitelja iz cijele Hrvatske kao i lokalnih vlasti, a osobito tvrtke Zelenilo koja se bavi održavanjem prostora. Spomenik je svojevrsni podsjetnik na svu neroðenu i nevinu djeèicu koja više nisu s nama, dakle, ne samo na onu abortiranu veæ i onu spontano pobaèenu, prerano umrlu u bolesti, nesreæama ili od gladi i žeði te svu zlostavljanu i iskorištavanu djeèicu.

Sam spomenik Milosrdnog Isusa, kako ga je vidjela sveta Faustina Kowalska, rad je kipara Franje Haramine iz Zaprešiæa. Kip od bijelog mramora visok je 180 cm i težak oko 800 kilograma, a otkrio je gradonaèelnik grada Karlovca gospodin Damir Jeliæ.

Ovim èinom ne želimo nikome prijetiti, nikoga ne želimo koriti ili osuditi, pred ovim spomenikom svi æe moæi zapaliti svijeæu, pomoliti se, isplakati se, pomiriti se sa samim sobom, istaknuo je u uvodu pater Marko Glogoviæ, pavlin voditelj  apostolata za život na ovim prostorima. Pri tome iznio je šokantne podatke kako se svaki dan u svijetu namjernim pobaèajima usmrti oko 120 000 neroðenih mališana, a njih 30 do 50 u Hrvatskoj.

Spomenik je uz nazoènost više sveæenika blagoslovio dekan Karlovaèkog dekanata vlè. Ferdinand Vražiæ. Dekan Vražiæ blagoslovu je dodao vapaj i nadu da æe doæi dan kad æe u Hrvatskoj i u svijetu prestati teæi krv nevine djeèice.

Prekrasno sunèano popodne dodatno je obogaæeno sudjelovanjem djeèice u bjelini koja su zasipala podnožje spomenika laticama bijelih ruža. Osobito dirljivo bilo je i slušati pjesmu za neroðene koja završava djeèjim glasom „Hvala ti majèice što si me rodila!" Zadrhtala su mnoga srca, a zakotrljala se i poneka suza niz obraze nazoènih. Paljenjem svijeæa i ostavljanjem bijelih ruža pred spomenikom završio je samo jedan èin, a poèelo je puno više od toga.
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png