Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Obiteljski pastoral u Hrvatskoj arrow Područja djelovanja arrow Pastoral brakova u teškoćama i neregularnim situacijama
Pastoral brakova u teškoćama i neregularnim situacijama

Konkretan čovjek – put Crkve

Ispis E-mail
 

Pastoralni djelatnici trebaju osobe s poteškoćama u braku i osobe u neregularnim bračno-obiteljskim situacijama prihvatiti s razumijevanjem i Kristovom ljubavlju te empatijskim pristupom. Nastoje upoznati njihovu stvarnu situaciju tako da mogu razlikovati o kakvoj se poteškoći ili neregularnosti radi, koji su joj uzroci i posljedice,1 ne da bi se dao konačni sud, nego da bi se takve osobe osjećale bolje prihvaćenima, vrednovanima, potvrđenima u svom dostojanstvu i voljenima, te da bi se napokon mogla prosuditi moralna odgovornost u svakom pojedinom slučaju. Skrb crkvene zajednice ide u dva smjera: s jedne strane nastoji popraviti i izliječiti poteškoće koje se javljaju a, s druge strane, još više nastoji preventivno i odgojno djelovati, da bi se takve situacije izbjegle.

1 Usp. FC, 81.

:: Popis kratica

 

Ljubav je u istini

Ispis E-mail
 

Crkva, dakle, vjerna Kristu, uvijek nastoji s ljubavlju prihvatiti svakog čovjeka tražeći i spašavajući izgubljeno (usp. Lk 19,10). Upravo zato Crkva želi naviještati izvornu istinu, jer samo istina oslobađa (usp. Iv 8,32). Kloneći se lažne ljubavi i permisivizma, u težnji za spasenjem i slobodom u Kristu, Crkva sa svom odlučnošću naviješta istinu i onda kad je ona zahtjevna. Ta istina obvezuje Crkvu i s obzirom na Krista i s obzirom na čovjeka. Iz svega toga proizlazi obveza prihvaćanja čovjeka na putu prema istini, uvažavajući njegovu nedovršenost, objektivne uvjetovanosti i ograničenja, zakonitost rasta kroz postupnost, te milost Božju koja ga vodi prema punini u Kristu od 'početka', po otajstvu stvaranja na sliku Božju (usp. Post 1,26-27).

 

Jasnoća načela

Ispis E-mail
 

Da bi pastoralna zauzetost Crkve za obitelji u poteškoćama bila uspješna, njezini pastoralni djelatnici trebaju poštovati jasna crkvena načela o jednosti i nerazrješivosti ženidbe, jer je ta zakonitost upisana u ljudsku narav (usp. Post 2,24; Mt 19,3-9), te proizlazi iz krsnog i ženidbenog ucjepljenja u otajstvo jedinstva Krista i njegove Crkve (usp. Ef 5,25-33). Iz toga kao slijedeće temeljno načelo kršćanske ženidbe proizlazi bračna vjernost.

 

Sve sklopljene ženidbe nisu i valjane

Ispis E-mail

 

Koji puta se može dogoditi da brakovi s poteškoćama zapravo i nisu valjano sklopljeni, tj. da se radi o ništavnim ženidbama. U takvim situacijama potrebno je mirno i točno razlučivati okolnosti, pogođene osobe upućivati na savjet kompetentnim osobama, pomoći im u proceduri, čuvajući se pri tome davanja lažne nade i donošenja prijevremenog mišljenja i prosudbe.

Pri razlučivanju, na osnovu kojeg će pastoralni djelatnik i nadležne crkvene strukture temeljiti svoju prosudbu o pojedinom slučaju, svakako treba uzeti u obzir širok raspon posebnih situacija koje obuhvaćaju:

Kršćani u građanskoj ženidbi

Kršćanska ženidba onih koji su prethodno bili vezani građanskom ženidbom s drugom osobom

Izvanbračne zajednice života

Rastavljeni i civilno rastavljeni

Rastavljeni i ponovno civilno vjenčani

Razdvojene i izbjegličke obitelji

Obitelji na radu u inozemstvu

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png