Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Obiteljski pastoral u Hrvatskoj arrow Podruèja djelovanja arrow Pastoral priprave za braèni i obiteljski život
Pastoral priprave za brak i obiteljski život

Dalja priprava

(usp. Direktorij, 41.)

Daljnja priprava za braèni i obiteljski život mladih odvija se prije svega u skladnom obiteljskom zajedništvu roditeljskog doma. Ono je temelj zdravog i naravnog odgoja djece i mladih za njihov buduæi braèni i obiteljski život. U tome je smislu od osobite važnosti sustavni posliježenidbeni pastoral, jer je kvalitetan rad s braènim parovima i obiteljima najbolji oblik promicanja i ostvarenja "daljnje priprave na ženidbu". Prateæi svaki braèni par, poèevši od njihovog vjenèanja, pastoralna briga Crkve pomaže razvoj njihove braène i obiteljske ljubavi, koja je temeljni preduvjet zdravog odgoja djece.
Cijeli tekst...
 

Bliža priprava

(usp. Direktorij, 42.)

Bliža priprava za sakrament ženidbe otvorena je svim zaruènicima, kako onima koji su bliski Crkvi, tako i onima koji su od nje udaljeni te predstavlja izvrsnu pastoralnu prigodu. Bliža bi priprava po sebi trebala zapoèeti teèajem priprave za ženidbu koji se u Hrvatskoj redovito održavaju na dekanatskoj ili meðudekanatskoj razini.

Aktualni raspored teèajeva priprave za brak u hrvatskim (nad)biskupijama:

Cijeli tekst...
 

Neposredna priprava

(usp. Direktorij, 43.)

Neposredna priprava na brak mora se obavljati na župnoj razini, a ima za cilj oživljavanje ili produbljivanje vjere. U toj pripravi trebaju sudjelovati uz župnika i osvjedoèeni kršæanski braèni parovi koji æe im dati svjedoèanstvo vjere i življenja svoga posebnog kršæanskog poziva.
Cijeli tekst...
 

Pastoralni rad sa zaruènicima u okviru pastorala župne zajednice

(usp. Direktorij, 46.)

Zaruèništvo u svome izvornom smislu predstavlja vrijeme rasta, milosti i odgovornosti. Uslijed sve kasnijeg sklapanja braka svjedoci smo stvarnosti 'produženog zaruèništva' koje najèešæe poprima karakteristike pravog braènog života, iako 'zaruènici' u tom razdoblju još ne mogu ili ne žele preuzeti sve obveze braènog zajedništva. Crkveno djelovanje mora tom razdoblju posvetiti ozbiljnu pozornost i razviti primjerenu ponudu, na što su prije svega pozvane župne zajednice. Svaka župna zajednica treba uoèiti postojanje zaruènièkih parova te im ponuditi programe za rast u zaruènièkoj ljubavi i duhovnosti.
Cijeli tekst...
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png