Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Udruge, pokreti i zajednice
Udruge, pokreti i zajednice

UDRUŽIVANJE ZA ŽIVOT

Ispis E-mail
Popis organizacija koje se zauzimaju za život.
Cijeli tekst...
 

Udruge, pokreti i zajednice koje se zauzimaju za brak i obitelj

Ispis E-mail

Ured HBK za život i obitelj aktivno suraðuje s udrugama, pokretima, zajednicama i pojedincima koji se zauzimaju za brak i obitelj potièuæi ih na povezivanje i koordinirano djelovanje. Na Petom pastoralno-katehetskom kolokviju za sveæenike održanom 24. i 25. veljaèe 2016. u Zagrebu u sklopu radionice "Uloga udruga, pokreta i zajednica u posliježenidbenom pastoralu" svoje djelovanje prikazale su:

logo_hso.png

 

 

Liga obitelji Schoenstattskog pokreta koja odgojem i samoodgojem stvaruje misiju svoga apostolata “Novi èovjek u novoj zajednici”, a njeni projekti usmjereni su sakramentalno vjenèanim braènim parovima, kao i aruènicima, s ciljem uèvršæivanja i poboljšanja kvalitete vlastitog braka i obitelji, ali i osposobljavanja za obiteljski pastoral u okviru projekta “Obiteljska kademija”. (Više na mrežnoj stranici Pokreta )


logo_hzbs.jpg

 

 

Hrvatska zajednica braènih susreta koja za svoju temeljnu misiju ima romicanje kvalitete meðusobnog dijaloga braènih partnera, zaštitu i promicanje vrijednosti institucije kršæanskog braka i sakramenta svetog reda, te zaštitu obitelji kao osnovne stanice društva. Razlièiti oblici programa namijenjeni u zaruènicima i braènim parovima, ali i sveæenicima, redovnicima redovnicama. (Više na mrežnoj stranici Zajednice)


logo-pokret_fokolara.png

 

 

Nove obitelji Djela Marijina - Pokreta Fokolara koji svoj izvor ima u Isusu Raspetom i Napuštenom. Nove obitelji nastoje živjeti Ljubav 24 sata i zavrijediti prisutnost Isusa meðu njima, èime se razvija otvaranje prema svima: od obitelji i parova koji žive skladno, ali traže osnaženje i potporu, do onih u najrazlièitijim potrebama poput rastavljenih, rastavljenih koji žive u novim zajednicama, udovicama, zaruènicima, mladima i djeci svih uzrasta. (Više na mrežnoj stranici Pokreta )


obiteljsko_obogacivanje_-_logo.jpg

 

 

Udruga “Obiteljsko obogaæivanje” èija je temeljna zadaæa promicanje osobnog i braènog napretka supružnika te pružanje pomoæi roditeljima u odgoju djece. Teèajevi iz obiteljskog obogaæivanja, koji su temeljeni na stvarnim životnim situacijama iz obiteljskog života, osnovno su sredstvo postizanja tih ciljeva, a namijenjeni su roditeljima i braènim parovima koji žele naprijediti osobni rast te uspješno odgojiti svoju djecu. (Više na mrežnoj stranici Udruge )

 

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png