Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Uspjesi i iskustva
Uspjesi i iskustva

Suradnja ureda za obitelj Rijeèke Nadbiskupije

Ispis E-mail
 

Od 2004. godine Ured za obitelj Rijeèke Nadbiskupije zapoèeo je suradnju sa Primorsko goranskom županijom, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, što je održano do danas. Kasnije se takoðer zapoèela suradnja i sa Gradom Rijeka, odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb što je takoðer aktualno. Od prošle godine, Ured suraðuje sa Ministarstvom obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti. Programi sa kojima se Ured za obitelj predstavio i u lokalnoj zajednici i na nacionalnoj razini su Obiteljsko i braèno savjetovalište, te Praæenje mladih braènih parova. Upravo su navedeni programi prepoznati i ocjenjeni kao kvalitetni, a napose korisni društvenoj zajednici jer su preventivnog karaktera. Kroz programe je istaknuta velika briga za brak i obitelj, pružanje pomoæi, ali i pouèavanje, poticanje i osvješæivanje braènih partnera da je brak održiv samo ako se uz Božju pomoæ oboje supružnika zalažu. Osim toga kroz navedene programe se osobito ljude osvješæuje da æe obiteljska dinamika, ostvarivanje roditeljske uloge biti uspješnije kada se partneri slažu, razumiju, podržavaju, poštivaju i zauzimaju jedan za drugog. A podržavanje ovakvih nastojanja kroz rad Ured za obitelj doprinosi boljem ozraèju u cjelokupnoj društvenoj zajednici.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png